VISITA GUIADA A LA BARCELONA ROMANA

     Diumenge 13 de març de 2016 farem una visita matinal guiada per la Barcelona de l’època romana.

     Farem un recorregut per les troballes més recents i visitarem la DOMUS del carrer de Sant Honorat entre altres llocs.
cartell barcino