SORTIDA A SANT QUIRZE DE PEDRET

     Dissabte 28 de novembre organitzem una sortida al Berguedà amb una visita guiada a l’església romànica de Sant Quirze de Pedret, molt important tant per les seves pintures romàniques de l’absis com per les preromàniques que es van descobrir sota d’aquelles. També podrem fer una passejada pel mercat del bolet de Berga.

cartell Pedret  Sant Quirze de Pedret.

En el panorama de la pintura mural romànica catalana, el Berguedà conserva un conjunt fonamental: les pintures de Sant Quirze de Pedret, conservades en part al Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona (absidioles laterals) i al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (absis central i fragments de la decoració dels murs).

   L’alta qualitat del conjunt pictòric permet de parangonar la decoració de la petita església del Berguedà amb conjunts pictòrics italians; conjunts de tanta importància com els anteriors cronològicament de San Vicenzo a Galliano o les de Civate. Aquesta comparació amb conjunts italians converteix Pedret en el paradigma d’aquesta influència a Catalunya.

Pel que fa al programa iconogràfic de les pintures de Pedret, constitueix, sens dubte, el conjunt de temàtica apocalíptica de pintura mural més extens i complex de Catalunya. Cicle apocalíptic que pertany a la família europea, amb antecedents immediats a la Bíblia de Rodes. Acompanyen i es relacionen amb el cercle apocalíptic de l’absis central, la decoració de les absidioles: la paràbola de les verges prudents i les nècies, com al.legoria de les ànimes de l’església universal, tema vinculat al Judici Final. La presència de l’església entronitzada, es relaciona amb la iconografia de l’altra absidiola, la càtedra de Sant Pere i el col·legi apostòlic.

La riquesa i varietat temàtiques, juntament a l’elecció excepcional de certes imatges, situen Pedret entre les obres més importants fetes a Catalunya durant el període romànic.