CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

ASSEMBLEA GENERAL GENER 2018 i Convocatòria d’eleccions a la presidència.
El proper 27 de gener del 2018 tindrà lloc l’assemblea anual de socis, en la que s’inclourà la convocatòria d’eleccions a la presidència de l’Entitat i la de secretari/a, anomenant-se a tal efecte la corresponent Junta Electoral.
Aquesta Junta atendrà les candidatures a la secretaria i, o bé la reelecció de l’actual president, (els estatuts li permeten tornar-se a presentar per un segon mandat) o bé la presentació de nous candidats o candidates per designar la convocatòria d’eleccions.
Així doncs, i segons la normativa electoral, es publica aquesta informació pels socis i/o sòcies eventualment interessats en presentar llur candidatura.