NOTÍCIES DEL POBLAT I EL SEU ENTORN

REUNIÓ COMISSIÓ DE  SEGUIMENT DEL CONVENI DEL POBLAT IBÈRIC

El 7 de febrer del 2019 es va celebrar reunió de la comissió amb els representants de l’Ajuntament, Medi Ambient, Museu i CEP. Tot seguit us fem un breu resum, podeu trobar l’acta completa a la pag. web del centre.

El problema més important que té el Poblat  en aquets moments, és el greu estat en que es troben la major part dels murs de la vesant sud, molts d’ells ja han caigut i des d’el Gener tres nous fragments de murs  s’han  esfondrat.  La vegetació, l’acció humana i els senglars, contribueixen a la seva degradació.

El Museu demana poder fer un tractament fitosanitari per eradicar la vegetació agressiva, medi ambient es compromet a fer un estudi. Per la seva banda, el Museu aporta un estudi valorat en 50.000 € per recuperar totes les zones malmeses. Es treballarà per trobar els recursos.

El CEP planteja de nou recuperar el centre de recepció als visitants, que també serviria per guardar el material de les excavacions i es dotaria del serveis mes basics. Es recuperaran els estudis anteriors i es parlarà a la propera reunió.

També insistim novament en la urgent necessitat de professionalitzar i ampliar les guàrdies a dissabtes i diumenges, que són dies de afluència massiva de visitants.

Tot seguit, es comenten i valoren positivament les obres de la primera fase, que han millorat l’accés al poblat i la remodelació del planell.

El CEP manifesta la seva disconformitat per l’eliminació dels canals que recollien l’aigua de pluja en benefici del arbres del Planell, ens diuen que malgrat que està en el projecte de reforma no han pogut conservar-se per qüestions tècniques. Demanem que en èpoques de gran sequera, el Parc i l’Ajuntament es responsabilitzin del rec dels arbres per garantir la seva supervivència, perquè de moment,  tampoc arribarà aigua al Planell,  malgrat que constava també en el projecte inicial que ens varen passar.

A la tardor i coincidint amb la segona fase de les obres, es plantaran oliveres al voltant del Planell i es faran proves de hidrosembra en tot el Planell.

A l’entrada del Poblat, seran instal·lades unes barreres per impedir el pas de bicicletes i cavalls al recinte arqueològic.

PLAGA DEL TOMICUS

” La plaga del “Tomicus”, ha afectat greument les pinedes de Torribera, com va dir la directora del Parc de Serra de Marina, en una reunió el  desembre passat, ens hem de preparar per veure com canvia al paisatge de les nostres muntanyes en els propers anys.
Aquesta setmana, després de molts mesos de negociació han començat les feines de tallar i retirar els pins morts, feines que s’haurien d’haver fet el pic del hivern. Confiem no sigui massa tard.
Quan estiguin acabades les tales, posarem noves fotos de com a quedat el territori.”

burstburst

En els mesos de Març i Abril  s’han dut a terme les feines de retirar tots els pins afectats pel Tomicus a  Torribera, Can Butinyà, La Pallaresa i la zona obaga de la Font de l’Alzina. Aprofitant aquesta actuació, també han fet feines de “gestió forestal” tallant pins en algunes àrees que tenien massa densitat i afeblien el creixement del conjunt. Els tècnics, ara aposten per boscos més potents i a ser possible amb regeneració natural com ja està passant a la Serralada de Litoral, on l’extracció dels pins ha donat pas a potenciar les alzines, roures, oliveres, lledoners, etc.

burst burst

Haurem de veure si les nostres muntanyes tenen el mateix comportament, però de moment creiem que la feina era molt necessària i ha estat molt ben feta. Els arbres tallats, es van aprofitar per “biomassa” i la major part de  brancada petita es va triturar per “compost”.

Agraïm a la Generalitat, l’Ajuntament i tots els Grups polítics, el recolzament a les propostes que el CEP va denuncia i liderar en el seu dia.

TREBALLS FORESTALS

Després de una tardor extraordinàriament plujosa, ens hem trobat amb l’hivern més sec des que es tenen estadístiques. Nosaltres amb previsió i per lluitar contra les plagues, hem seguit millorant les retencions d’aigua de pluja en benefici de tots els pins adults i també de nombroses alzines, roures, i una gran surera tots ells al peu del Planell.

INCIVISME

Novament o com tants dissabtes, la paperera a la entrada del Poblat, estava totalment  a vesar i els seus voltants plens de restes de menjar, plàstics i tota mena de deixalles. Lamentable imatge que hauriem de millorar tant per part del Parc com per l’Ajuntament i naturalment que els visitants tinguin més cura.

burst

burst

dav

Un altre fet trist,  ha estat trobar la placa informativa de la cultura ibèrica a l’entrada del Poblat totalment ratllada, especialment el text en català. Ja es va comunicar al Museu i a l’Ajuntament.

 

Albert Bellido