ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

En compliment de l’acord pres per la Junta Directiva en reunió de junta celebrada el dia 3 d’octubre de 2018, tal com assenyala l’article onze dels nostres estatuts, es convoca tots els socis a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dissabte 26 de gener de 2018 a les 19 h en primera convocatòria i a les 19.30 h a la segona, a l’estatge de la nostra seu social, carrer Sant Josep, 20, sota el següent: Read more ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS