ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS

En compliment de l’acord pres per la Junta Directiva en reunió de junta celebrada el dia 30 d’octubre de 2019, tal com assenyala l’article onze dels nostres estatuts, es convoca tots els socis a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dissabte 25 de gener de 2020 a les 19 h en primera convocatòria i a les 19.30 h a la segona, a l’estatge de la nostra seu social, carrer Sant Josep, 20, sota el següent:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponent a l’any 2019
  4. Informe-memòria de la Junta Directiva
  5. Informe-memòria de les activitats realitzades per les seccions durant l’any 2019. Programa seccions 2020.
  6. Precs i preguntes

En acabar l’Assemblea es farà lliurament de les medalles commemoratives dels 25 i 50 anys continuats com a soci del CEP a tots aquells que l’any 2019 hagin complert aquesta important fita com a socis de l’Entitat..

US HI ESPEREM

EN AQUEST ENLLAÇ PODEU LLEGIR L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR (2019)

Posted in CEP